03 kwietnia 2021

„Wielkanoc jest świętem nowego stworzenia. Jezus zmartwychwstał i już nie umiera. Otworzył bramy do nowego życia, w którym nie ma już choroby ani śmierci. Wprowadził człowieka w samego Boga”. Benedykt XVI Siostry i Bracia w Chrystusie, pośród zamętu współczesności związanego z czasem choroby i śmierci, życzymy Wam wielkiej nadziei płynącej ze spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Niech mocna więź z Chrystusem, która tworzy się w codziennej wytrwałej modlitwie pozwoli każdemu w Was przejść zwycięsko przez każde trudne doświadczenia. Trwajcie mocno w wierze, darzcie się wzajemną miłością i bądźcie dla siebie wsparciem, nie traćcie ducha, lecz poszukujcie nadziei w Bogu! Duszpasterze

 

 

Życzenia Świąteczne

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce