Krzeszyce jako placówka duszpasterska należała do maja 1951r.  do parafii w Kostrzynie, a dekretem z 1 czerwca 1951r. stała się samodzielną placówką.

Obecnie parafia Krzeszyce posiada oprócz kościoła pw. św. Antoniego w Krzeszycach 4 kościołów filialnych:

  • w Krasnołęgu pw. św. Kazimierza,

  • w Muszkowie pw. św. Jana Chrzciciela,

  • w Przemysławiu pw. Chrystusa Króla,

  • w Okszy pw. MB Częstochowskiej,
     

Pierwsi osadnicy przybyli do Krzeszyc w czerwcu 1945r.  i wówczas odprawiał tu msze święte ksiądz Antoni Wawrzyński z parafii w Lemierzycach a w wioskach nad Wartą – ks. kan. Michał Kral z Pyrzan.

Wiosną 1946r. przez 3 miesiące jako pierwszy proboszcz posługiwał przybyły z Kochawiny ks. Józef Piecuch.

Ksiądz Michał Sarosik - drugi proboszcz wrócił z obozu koncentracyjnego z Dachau i wkrótce podupadł na zdrowiu i zmarł w styczniu 1949 roku w szpitalu w Poznaniu. Większy rozwój życia religijnego w parafii zaczął się z chwilą objęcia parafii przez ks. Henryka Kowalczyka 19.01.1949r.

W październiku 1949r. na terenie  całej parafii odbyły się misje prowadzone przez księży jezuitów.

W czasie misji sakrament bierzmowania udzielił 856 wiernym Administrator Apostolski J.E. ks. dr Edmund Nowicki.

Kolejnym proboszczem został ks. mgr Stanisław Myśliwiec, który objął placówkę 1.09.1953r.

Jesienią rozpoczął remont kościoła filialnego w Przemysławiu, który trwał do czerwca 1954r.

Następnie wybudowano w Krzeszycach salkę do nauczania religii i rozpoczęto rozmowy dotyczące rozbudowy kościoła parafialnego. Władze państwowe utrudniały przeprowadzenie remontu i zabraniały korzystania z salki do nauczania religii.

W 1955r. w parafii zaczęli posługę dwaj wikariusze.

W 1958r. wybudowano przy kościele dzwonnicę z cegły.

W 1959r. władze ograniczyły naukę religii w szkole, szykanowano parafian za wieszanie krzyży.

W latach 1960-62 pozwolenie na nauczanie religii otrzymały szkoły w Krzeszycach, Muszkowie i Krępinach.

Natomiast w Zaszczytowie, Okszy, Malcie i w Przemysławiu uczono religii w prywatnych domach.

W październiku 1965r. tragicznie zmarł ks. Stanisław Myśliwiec.

12.12.1965r. parafię objął przybyły w Torzymia ks. Jan Dorobisz, który kontynuował starania rozbudowy kościoła parafialnego.

W roku 1968 ówczesne władze państwowe wydały zgodę na jego rozbudowę i w lipcu rozpoczęto pierwsze prace.

Parafianie w czynie społecznym pomagali przy budowie. Wśród wiernych wyraźnie można było dostrzec ogromną ofiarność i duże zaangażowanie się w prace.

Na cmentarzu znajdowała się wtedy kaplica, która została uporządkowana i zastępowała kościół przez okres budowy - tam odprawiane były wszystkie msze święte i nabożeństwa.

W 1970r.  pokryto dach blachą i położono posadzkę a w maju 1973 roku ukończono elewację.

8.09.1981r. ks. Bp Wilhelm Pluta dokonał konsekracji kościoła parafialnego.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie w 1999 roku budowy wieży kościelnej.

4.08.2001 roku zamontowano kopułę wieży zwieńczoną krzyżem.

Całość prac wykończeniowych zakończono w 2002 roku. 

W 2011 roku wymieniono pokrycie dachowe i przeprowadzono remont wnętrza połączony z wykonaniem nowej aranżacji ołtarza.

W latach 2016-2020 położono polbruk na cmentarzu parafialnym. W tym czasie zamontowano
ogrzewanie w kościele parafialnym. Wiosną 2020 roku została wyremontowana przykościelna salka
parafialna. Na szczególną uwagę zasługuje figura Świętego Antoniego, który pochyla się z Dzieciątkiem
Jezus nad ubogim. W centrum sceny znajduje się kosz z bochenkami chleba, na którym Jezus trzyma obie ręce. Scena ta zaprasza wiernych, by na wzór Świętego Antoniego z Padwy być zawsze blisko Jezusa i okazywać miłosierdzie potrzebującym. Figura ta została sprowadzona z Niemiec w 2018 roku z kościoła St. Augustinus w Gelsenkirchen. We wrześniu 2020 roku, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia, usunięto uschnięty dąb szypułkowy, a z pozostałości wykonano kaplicę Chrystusa Frasobliwiego – z podziękowaniem za pomoc i obronę w czasie epidemii koronawirusa. W związku z przygotowaniem do 40 – lecia konsekracji kościoła i 790 – lecia śmierci Świętego Antoniego Padewskiego w sierpniu 2020 roku zwróciliśmy się z prośbą do Ojców Franciszkanów z Rzymu o relikwie naszego Patrona. Dnia 14 listopada 2020 roku otrzymaliśmy relikwie pierwszego stopnia świętego Antoniego, które umieściliśmy w uroczystym relikwiarzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życiorys ks. kanonika Jana Dorobisza

Jan Dorobisz urodził się 27 II 1915 r. w Moczydłach koło Zawiercia w rodzinie Ignacego i Agnieszki (zd. Haładus). Został ochrzczony 28 II 1915 r. w parafii św. Mikołaja w Niegowej.

W lipcu 1934 r. wstąpił do klasztoru OO. Franciszkanów w Niepokalanowie, gdzie po pięciu latach 20 VIII 1939 r. złożył śluby wieczyste. Wybuch II wojny był przyczyną rozproszenia zakonników by uniknąć aresztowań, na co zgodził się św. Maksymilian Kolbe. Najpierw Jan pracował na gospodarstwie swoich rodziców, potem od lipca 1942 r. do stycznia 1945 r. był pracownikiem poczty w Żarkach. Naukę w gimnazjum rozpoczął w lutym 1945 r. w wyzwolonej Częstochowie. Egzamin maturalny zdał 10 VII 1947 r. w Gliwicach.

Studia w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczął we Włocławku (1947-1949) a zakończył święceniami kapłańskimi które przyjął 25 V 1952 w katedrze Gorzowskiej.

Parafie wikariuszowskie:

25 VI 1952 – VI 1953 – Szczecin Glinki (par. Niep. Serca NMP)

VII 1953 – X 1954 Międzyrzecz (par. św. Jana Chrzciciela)

Parafie proboszczowskie:

X 1954 – I 1965 – Torzym (par. Podwyższenia Krzyża Świętego)

I 1965 - VII 1966 – Recz (par. Chrystusa Króla)

VII 1966 – VII 1982 – Krzeszyce (par. św. Antoniego)

Po w/w okresie mieszkał u rodziny w Niegowej, Myszkowie, Moczydłach. Zmarł 20 X 1993 r. Pochowany został 22 X 1993 r. w rodzinnej parafii Niegowa.

 

 

 

Historia Parafii, ks. Jan Dorobisz

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce