Krzeszyce jako placówka duszpasterska należała do maja 1951r.  do parafii w Kostrzynie, a dekretem z 1 czerwca 1951r. stała się samodzielną placówką.

Obecnie parafia Krzeszyce posiada oprócz kościoła pw. św. Antoniego w Krzeszycach 4 kościołów filialnych:

  • w Krasnołęgu pw. św. Kazimierza,

  • w Muszkowie pw. św. Jana Chrzciciela,

  • w Przemysławiu pw. Chrystusa Króla,

  • w Okszy pw. MB Częstochowskiej,
     

Pierwsi osadnicy przybyli do Krzeszyc w czerwcu 1945r.  i wówczas odprawiał tu msze święte ksiądz Antoni Wawrzyński z parafii w Lemierzycach a w wioskach nad Wartą – ks. kan. Michał Kral z Pyrzan.

Wiosną 1946r. przez 3 miesiące jako pierwszy proboszcz posługiwał przybyły z Kochawiny ks. Józef Piecuch.

Ksiądz Michał Sarosik - drugi proboszcz wrócił z obozu koncentracyjnego z Dachau i wkrótce podupadł na zdrowiu i zmarł w styczniu 1949 roku w szpitalu w Poznaniu. Większy rozwój życia religijnego w parafii zaczął się z chwilą objęcia parafii przez ks. Henryka Kowalczyka 19.01.1949r.

W październiku 1949r. na terenie  całej parafii odbyły się misje prowadzone przez księży jezuitów.

W czasie misji sakrament bierzmowania udzielił 856 wiernym Administrator Apostolski J.E. ks. dr Edmund Nowicki.

Kolejnym proboszczem został ks. mgr Stanisław Myśliwiec, który objął placówkę 1.09.1953r.

Jesienią rozpoczął remont kościoła filialnego w Przemysławiu, który trwał do czerwca 1954r.

Następnie wybudowano w Krzeszycach salkę do nauczania religii i rozpoczęto rozmowy dotyczące rozbudowy kościoła parafialnego. Władze państwowe utrudniały przeprowadzenie remontu i zabraniały korzystania z salki do nauczania religii.

W 1955r. w parafii zaczęli posługę dwaj wikariusze.

W 1958r. wybudowano przy kościele dzwonnicę z cegły.

W 1959r. władze ograniczyły naukę religii w szkole, szykanowano parafian za wieszanie krzyży.

W latach 1960-62 pozwolenie na nauczanie religii otrzymały szkoły w Krzeszycach, Muszkowie i Krępinach.

Natomiast w Zaszczytowie, Okszy, Malcie i w Przemysławiu uczono religii w prywatnych domach.

W październiku 1965r. tragicznie zmarł ks. Stanisław Myśliwiec.

12.12.1965r. parafię objął przybyły w Torzymia ks. Jan Dorobisz, który kontynuował starania rozbudowy kościoła parafialnego.

W roku 1968 ówczesne władze państwowe wydały zgodę na jego rozbudowę i w lipcu rozpoczęto pierwsze prace.

Parafianie w czynie społecznym pomagali przy budowie. Wśród wiernych wyraźnie można było dostrzec ogromną ofiarność i duże zaangażowanie się w prace.

Na cmentarzu znajdowała się wtedy kaplica, która została uporządkowana i zastępowała kościół przez okres budowy - tam odprawiane były wszystkie msze święte i nabożeństwa.

W 1970r.  pokryto dach blachą i położono posadzkę a w maju 1973 roku ukończono elewację.

8.09.1981r. ks. Bp Wilhelm Pluta dokonał konsekracji kościoła parafialnego.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie w 1999 roku budowy wieży kościelnej.

4.08.2001 roku zamontowano kopułę wieży zwieńczoną krzyżem.

Całość prac wykończeniowych zakończono w 2002 roku. 

W 2011 roku wymieniono pokrycie dachowe i przeprowadzono remont wnętrza połączony z wykonaniem nowej aranżacji ołtarza.

W latach 2016-2020 położono polbruk na cmentarzu parafialnym. W tym czasie zamontowano
ogrzewanie w kościele parafialnym. Wiosną 2020 roku została wyremontowana przykościelna salka
parafialna. Na szczególną uwagę zasługuje figura Świętego Antoniego, który pochyla się z Dzieciątkiem
Jezus nad ubogim. W centrum sceny znajduje się kosz z bochenkami chleba, na którym Jezus trzyma obie ręce. Scena ta zaprasza wiernych, by na wzór Świętego Antoniego z Padwy być zawsze blisko Jezusa i okazywać miłosierdzie potrzebującym. Figura ta została sprowadzona z Niemiec w 2018 roku z kościoła St. Augustinus w Gelsenkirchen. We wrześniu 2020 roku, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia, usunięto uschnięty dąb szypułkowy, a z pozostałości wykonano kaplicę Chrystusa Frasobliwiego – z podziękowaniem za pomoc i obronę w czasie epidemii koronawirusa. W związku z przygotowaniem do 40 – lecia konsekracji kościoła i 790 – lecia śmierci Świętego Antoniego Padewskiego w sierpniu 2020 roku zwróciliśmy się z prośbą do Ojców Franciszkanów z Rzymu o relikwie naszego Patrona. Dnia 14 listopada 2020 roku otrzymaliśmy relikwie pierwszego stopnia świętego Antoniego, które umieściliśmy w uroczystym relikwiarzu.

 

 

 

 

 

 

Historia Parafii

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce