Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001


Parafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 


Modlitwa o pomoc za wstawiennictwem świętego Antoniego:
 

    "Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi polecam się Tobie, Św. Antoni i proszę Cię, wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen."

Liturgia Godzin

Katechizm

Strona diecezji

Sanktuarium Rokitno

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Gość diecezjalny

Codzienna liturgia

Duszpasterstwo rodzin

Bierzmowanie

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

CHRZEST ŚWIĘTY:
 

Prosząc o Chrzest święty w parafii, należy zadbać o następujące dokumenty:

 1. Z Urzędu Stanu Cywilnego skrócony akt urodzenia dla dzieci do pierwszego roku życia. Zupełny akt urodzenia dla starszych dzieci, jednak nie starszy niż rok czasu od daty wystawienia (oryginał do wglądu);
 2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania;
 3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez prawo kanoniczne;
 4. Zaświadczenie o katechizacji przedchrzcielnej.

 

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI:
 

Decydując się na zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, należy dopełnić
wszelkich formalności wymaganych przez prawo kanoniczne:

 • odpowiednio wcześniej ustalić w parafii datę oraz godzinę ślubu
 • ustalić datę sporządzenia protokołu przedślubnego – tzw. badania przedślubnego.
   

Celem kanoniczno-duszpasterskiej rozmowy z narzeczonymi, czyli tzw. badania
przedślubnego, jest stwierdzenie następujących faktów:

 • tożsamości osób,
 • stanu wolnego,
 • pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa,
 • pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny
  sposób zakłócić ich wspólne życie,
 • świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła,
 • gotowości wypełnienia pozostałych wymogów kościelnego prawa małżeńskiego).


Sporządzenie protokołu przedślubnego związane jest z koniecznością złożenia
wszystkich stosownych dokumentów
:

 • dowody osobiste narzeczonych;
 • zupełne odpisy aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (może być niekiedy
  wymagany);
 • metryki chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu
  bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania,
  chyba że miało ono miejsce w naszej parafii. Świadectwo chrztu niezbędne do zawarcia
  związku małżeńskiego traci ważność 6 miesięcy od chwili jego wystawienia. Metryka nie
  jest potrzebna, gdy chrzest miał miejsce w naszej parafii);
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającego brak okoliczności
  wyłączających zawarcie małżeństwa (są one niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub
  kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy.


Należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania
jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia
wydania
, należy więc, występując o nie, brać pod uwagę ustaloną w kościele datę ślubu)
lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;

 • zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 • świadectwa zgonu współmałżonka w przypadku wdowy lub wdowca;
 • dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres

  zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego);

 • dyplom ukończenia katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolne z
  oceną z religii.

 

W chwili sporządzenia protokołu narzeczeni otrzymują:

 • skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej
 • kartki do spowiedzi (pierwszą należy odbyć krótko po sporządzeniu protokołu, drugą – tuż przed ślubem), która powinna zostać poświadczona przez spowiednika i dostarczona do parafii w dniu ślubu,
 • formularze dotyczące wygłoszenia zapowiedzi (zapowiedzi są głoszone przez 3 niedziele zarówno w parafii narzeczonej, jak i narzeczonego. Mają na celu podanie do wiadomości publicznej zamiaru zawarcia małżeństwa i tą drogą uzyskania przez narzeczonych informacji o dotychczas nieznanych przeszkodach, o ile takie oczywiście istnieją).
   

Podczas tego spotkania omówione zostają również kwestie dotyczące samej ceremonii ślubnej. W Krzeszycach są dwie kwiaciarnie i zaleca się korzystać z ich usług, gdyż znają nasz kościół i mają doświadczenie w jego dekorowaniu. Po odbyciu spotkań należy dostarczyć do kancelarii świadectwo potwierdzające spotkania w ramach poradni rodzinnej oraz zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi.
Zaświadczenie o spowiedzi można zabrać ze sobą do kościoła w dniu ślubu. Przed ceremonią ślubną świadkowie przychodzą do zakrystii z dowodami osobistymi oraz obrączkami narzeczonych. 
Po zawarciu sakramentu małżeństwa, nowożeńcy składają podpisy w dokumentach. O tym fakcie zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego w Krzeszycach. Tam sporządzany jest akt ślubu. Nosi on datę celebracji ślubu w kościele i jest gotowy do odebrania po około dwóch tygodniach.


 

POGRZEB KATOLICKI:

 

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt zgonu osoby zmarłej
 2. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego: „Część przeznaczona dla administracji
  cmentarza”, gdyż cmentarz w Krzeszycach należy do parafii.
 3. Jeżeli osoba nie mieszkała na terenie parafii, a są powody dla których rodzina pragnie
  pochować osobę zmarłą na cmentarzu w Krzeszycach, należy bezwzględnie przedstawić
  zgodę proboszcza parafii, w której osoba zmarła mieszkała.

 

Godziny urzędowania:
 

 • wtorek: 18.30 - 19.00,
 • sobota: 10.00 - 11.00.
 • w sprawach pilnych o każdej porze.