14 maja 2024

Tablica upamiętniająca zmarłego Proboszcza

Życiorys Księdza Józefa Drozda

 

      Śp. ks. Józef Drozd urodził się 21 lutego 1948 r. w Pogorzeliskach niedaleko Lubinia w rodzinie Władysława i Zofii z domu Maciąg. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w rodzinnej miejscowości, jednak w 1960 r. rodzina przeprowadziła się do Wrocławia.

Tam ukończył szkołę podstawową i zaczął uczęszczać do zasadniczej szkoły zawodowej przy Wrocławskich Zakładach Elektroniki „ELWRO”. W 1965 r. podjął pracę w „ELWRO”. Od listopada 1967 r. do lutego 1969 r. przerwał pracę zawodową i pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1969 r. podjął ponownie pracę zawodową na Politechnice Wrocławskiej. Kontynuował również edukację w Technikum Elektrycznym dla pracujących we Wrocławiu. Od stycznia 1972 r. powrócił do zakładów „ELWRO”. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1973 r. Po maturze wstąpił do wyższego seminarium duchownego diecezji gorzowskiej.

Dnia 29 kwietnia 1979 r. w kościele katedralnym w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.

Jako neoprezbiter został skierowany najpierw na zastępstwa wakacyjne do parafii w Pszczewie, Bobrówku i Zielonej Górze (pw. Podw. Krzyża Świętego), a po wakacjach objął funkcję wikariusza w Torzymiu. Później jako wikariusz pracował jeszcze w Lubsku (par. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1981-83), Sulechowie (par. pw. św. Stanisława Kostki, 1983-85) i Głogowie (par. pw. św. Wawrzyńca, 1985-87 i par. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1987-89). Jako wikariusz parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Głogowie faktycznie kierował tą wspólnotą ze względu na bardzo zły stan zdrowia ówczesnego jej rządcy, ks. Mariana Cieślika, a 28 lutego 1989 r. został formalnie mianowany jej proboszczem. Później kierował jeszcze parafiami w Jakubowie (1991-92) i Krzeszycach (1992-2005). W tym czasie Ksiądz Józef gorliwie sprawował sakramenty i głosił Słowo Boże.

Podczas powodzi w 1997 roku, która dotknęła również wiele rodzin z naszej parafii, zainicjował pomoc bardziej dotkniętym kataklizmem miejscom w Polsce i koordynował zbiórkę dla miejscowości Święta Katarzyna pod Wrocławiem. Podczas jego posługi w Krzeszycach poświęciliśmy dzwon upamiętniający 20 lecie wyboru polskiego papieża 16 października 1998 roku, który zwołuje nas na nabożeństwa i towarzyszy w ostatniej drodze naszym zmarłym. Wspólnie z parafianami i tutejszymi przedsiębiorcami wybudował wieżę kościoła parafialnego, która nadała sakralny wygląd naszej świątyni. To z nami Ksiądz Józef świętował Jubileusz 650 – lecia Krzeszyc oraz swój jubileusz 25 – lecia kapłaństwa, a także peregrynację Relikwii 5 Braci z Międzyrzecza. Dnia 1 sierpnia 2005 r. został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku. Do Krzeszyc często i chętnie powracał, odwiedzając wiernych i kolejnych proboszczów tutejszej parafii, często pomagał spowiadać i pojawiał się na Mszach świętych, także na pogrzebach swoich byłych parafian.

Odszedł do wieczności 16 grudnia minionego roku 2023 w Słońsku i tam został pochowany na miejscowym cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce