30 kwietnia 2022

 Parafialne modlitwy o ustanie wojny w Ukrainie 
i o pokój na całym świecie

   

Razem z naszymi Braćmi i Siostrami z Ukrainy, którzy przebywają na terenie parafii i gminy trwamy na modlitwie o pokój i ustanie wojny:

 

1. W każdy wtorek w kościele parafialnym w Krzeszycach podczas Nowenny do Świętego Antoniego, którego w litanii nazywamy „Aniołem Pokoju”

 

2. W każdą sobotę w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Okszy przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Mszy świętej i Apelu Jasnogórskim – rozpoczęcie o 20.15

 

Modlitwa o pokój:

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, dobre rady i sprawiedliwe uczynki: daj sługom swoim ten pokój, którego świat dać nie może: spraw, aby nasze serca były skłonne przestrzegać Twoich przykazań, aby zniknął strach przed wrogami. A dzięki Twojej opiece w naszych czasach zapanował pokój. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Bierzmowanie

Duszpasterstwo rodzin

Codzienna liturgia

Gość diecezjalny

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego Antoniego

Sanktuarium Rokitno

Strona diecezji

Katechizm

Liturgia GodzinParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce