30 kwietnia 2022

 Parafialne modlitwy o ustanie wojny w Ukrainie 
i o pokój na całym świecie

   

Razem z naszymi Braćmi i Siostrami z Ukrainy, którzy przebywają na terenie parafii i gminy trwamy na modlitwie o pokój i ustanie wojny:

 

1. W każdy wtorek w kościele parafialnym w Krzeszycach podczas Nowenny do Świętego Antoniego, którego w litanii nazywamy „Aniołem Pokoju”

 

2. W każdą sobotę w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Okszy przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Mszy świętej i Apelu Jasnogórskim – rozpoczęcie o 20.15

 

Modlitwa o pokój:

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, dobre rady i sprawiedliwe uczynki: daj sługom swoim ten pokój, którego świat dać nie może: spraw, aby nasze serca były skłonne przestrzegać Twoich przykazań, aby zniknął strach przed wrogami. A dzięki Twojej opiece w naszych czasach zapanował pokój. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce