10 grudnia 2020

Modlitwa wstępna:


Wszyscy wierni: Przeczysta lilio niewinności/ drogi klejnocie ubóstwa/ jasna gwiazdo świętości/ chwalebny Święty Antoni/ który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus/ z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając/ byś nas przyjął pod swoją opiekę/ Uproś nam u Boga/ łaskę
szczerego żalu za grzechy/ i łaskę miłowania Go nade wszystko/ Ufamy że za Twoją przyczyną/ zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy/ i będziemy służyć Bogu/ najlepszemu Ojcu/ przez całe życie/ w świętości i sprawiedliwości/ a potem z Tobą kochać/ i uwielbiać Go na wieki w niebie/
Amen/


Ksiądz: Kłaniamy się Tobie Święty Antoni, wielki nasz orędowniku w niebie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą Twoim czcicielom: całej Parafii, której jesteś Patronem, wszystkim rodzinom i każdemu ludzkiemu sercu. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają skuteczne Twoje wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię Święty Antoni, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą tutaj przed Twój ołtarz z świętymi relikwiami w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy
odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen.


Pieśń


Ksiądz: Miłosiernemu i dobremu Bogu za wstawiennictwem świętego Antoniego Padewskiego dziękujmy za otrzymane łaski i polecajmy nasze prośby:
Za Kościół święty, aby Bóg zawsze wzbudzał w jego szeregach apostołów
wiary.
Za wszystkich chrześcijan, aby ich życie było świadectwem świętości Boga.
Za chorych, aby Bóg dał im cierpliwość w chorobie i przywrócił upragnione
zdrowie.
Za smutnych i stroskanych, aby Pan Bóg ich pocieszył i udzielił pomocy.
Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, za naszą Parafię i za wszystkich
czcicieli Świętego z Padwy, byśmy naśladując Go, zasłużyli sobie na wieniec
chwały w niebie.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię błagamy, aby
wszyscy, za których się modlimy, za wstawiennictwem świętego Antoniego
doznali Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.

 

Litania do św. Antoniego Padewskiego


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Święty Antoni, chwało miasta Padwy,
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,
Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,
Święty Antoni, Święty całego świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K: Módl się za nami, święty Antoni,
 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.

 

Modlitwa przed ołtarzem św. Antoniego


Ksiądz: Święty Antoni/ chwało Kościoła Bożego/ który podnosisz wszystkich strapionych/ Naśladując tych którzy zostali wysłuchani/ gdy za Twoim natchnieniem/ modlili się przy Twoim ołtarzu/ ja także z wielką ufnością/ czczę Twe święte relikwie/ i Ciebie samego w nich uwielbiam/ Pamiętaj Mężu Boży/ jak wielkim zaszczytem/ obdarzył Cię Kościół święty/ skoro na ołtarzu Tobie poświęconym/ odnawia Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego/ Proszę Cię zatem/ abyś za wszystkich/ uciekających się do Ciebie/ przed majestatem Bożym/ wstawiać się raczył/ Oto przychodzę w moich potrzebach/ i udaję się do świętego ołtarza Twego/ z wielką ufnością/ bo jesteś nieprzebraną skarbnicą pociechy/ do której wszystkim strapionym/ uciekać się każesz/ Nie dopuść patronie pomocy i rady/ abym kiedykolwiek zagubił lub utracił łaskę Bożą/ Daj abym zawsze radował się/ oraz w niej utwierdzał/ Strzeż mnie i wspomagaj/ we wszystkich moich potrzebach/ przez Chrystusa, Pana naszego/Amen


Ksiądz: Słowami modlitwy, ułożonej przez Świętego Antoniego, Tobie Maryjo polecam wszystkich zebranych na dzisiejszym nabożeństwie:

 

Ksiądz: O Pani nasza/ Nadziejo nasza/ prosimy Cię/ pojednaj z Bogiem grzeszników/ Matko miłosierdzia/ daj siłę do powstania tym co upadli/ Bądź nadzieją zrozpaczonym/ nie odpychaj nikogo/ ale przyjmij wszystkich/ którzy do Ciebie się zwracają/ Ciebie o Maryjo nazywamy Gwiazdą morza/
Znajdujemy się na pełnym morzu/ targani jesteśmy przez fale/ zatapia nas burzliwe morze/ Prosimy Cię/ daj nam dojść szczęśliwie do bram wieczności/ uwolnij nas od burz i nawałnic życia/ ukazuj drogę i prowadź do Jezusa/

Amen/


Wszyscy wierni: Pod Twoją obronę...

 

Ksiądz: Zakończmy nasze nabożeństwo wspólnym wołaniem do Świętego Antoniego:
Ufny w Twoją świętą przyczynę/ i przemożne zasługi/ polecam się Tobie Święty Antoni/ i proszę Cię wejrzyj na moją/ wierną i szczerą miłość i silną ufność/ jaką serce moje względem Ciebie/ jest przepełnione/ Zapisz sobie moje imię/ głęboko w Twym sercu/ i pozwól mi należeć do liczby tych/ których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz/ iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach/ znajdować w Tobie ucieczkę/ Amen/

Nabożeństwo wtorkowe  do Świętego Antoniego z Padwy

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce