10 grudnia 2020

Pasterka 2020:

 

kościół parafialny w Krzeszycach: godzina 21.00; 22.30; 24.00


Krasnołęg: 20.00
Oksza: 20.00
Zaszczytowo: 21.00
Przemysław: 22.30
Muszkowo: 24.00


Uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia (pierwszy dzień Świąt)


kościół parafialny w Krzeszycach: 9.30; 11.00.12.30 (uwaga, nie będzie porannej Mszy
świętej o 8.00)


Krasnołęg: 9.00
Przemysław: 10.15
Muszkowo: 11.30


Święto Świętego Szczepana, 26 grudnia (drugi dzień Świąt)

 

kościół parafialny w Krzeszycach: godzina 8.00; 9.30; 11.00.12.30

 

Oksza: 8.00
Zaszczytowo: 9.00
Przemysław: 10.15                                                         figurka Dzieciątka Jezus z krzeszyckiej szopki
Muszkowo: 11.30
Krasnołęg: 13.00


Niedziela Świętej Rodziny Jezusa,  Maryi i Józefa, 27 grudnia

                                                  
kościół parafialny w Krzeszycach: godzina 8.00; 9.30; 11.00.12.30

 

Oksza: 8.00
Zaszczytowo: 9.00
Przemysław: 10.15
Muszkowo: 11.30
Krasnołęg: 13.00


Refleksja przedświąteczna: „Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart
Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do
duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby
spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z
nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć”. Papież Franciszek, słowa z Listu
Apostolskiego o znaczeniu i wartości żłobka z 2019 roku

Msze święte w okresie świątecznym:

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce