23 grudnia 2020

 

    O najsłodsza miłości mego serca, najdroższe Dzieciątko Jezus, uwielbiam Cię na rękach Świętego Antoniego i pragnę okazywać Ci moją miłość z takim uczuciem, z jakim czynił to Święty Antoni na ziemi.

By cały świat poznał tę okazaną mu łaskę, chciałeś, aby Cię w postaci dzieciątka na rękach Świętego Antoniego na obrazach przedstawiano i wraz z nim czczono. Przeto upadam przed Tobą, mój Jezu, wielbię Cię na rękach Świętego Antoniego i oddaję Tobie najgłębszą cześć. Ufam niezachwianie, że przez Twą nieskończoną dobroć i wstawienie Świętego Antoniego z woli Twojej uzyskam spełnienie mej prośby. Amen.

 

                            

Modlitwa do Dzieciątka Jezus na rękach Świętego Antoniego

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Bierzmowanie

Duszpasterstwo rodzin

Codzienna liturgia

Gość diecezjalny

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego Antoniego

Sanktuarium Rokitno

Strona diecezji

Katechizm

Liturgia GodzinParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce