23 grudnia 2020

 

    O najsłodsza miłości mego serca, najdroższe Dzieciątko Jezus, uwielbiam Cię na rękach Świętego Antoniego i pragnę okazywać Ci moją miłość z takim uczuciem, z jakim czynił to Święty Antoni na ziemi.

By cały świat poznał tę okazaną mu łaskę, chciałeś, aby Cię w postaci dzieciątka na rękach Świętego Antoniego na obrazach przedstawiano i wraz z nim czczono. Przeto upadam przed Tobą, mój Jezu, wielbię Cię na rękach Świętego Antoniego i oddaję Tobie najgłębszą cześć. Ufam niezachwianie, że przez Twą nieskończoną dobroć i wstawienie Świętego Antoniego z woli Twojej uzyskam spełnienie mej prośby. Amen.

 

                            

Modlitwa do Dzieciątka Jezus na rękach Świętego Antoniego

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce