11 listopada 2023

Koncert listopadowy Chóru Postomia

Pieśni religijno-patriotyczne i responsorium do Świętego Antoniego można było usłyszeć w wykonaniu Chóru Postomia w ramach koncertu urodzinowego. Koncert odbył się pod kierownictwem Pani Małgorzaty Grancewicz, która dopiero co wróciła z wyróżnieniem z programu telewizyjnego "Szansa na sukces". Również nasz wieczór był sukcesem, gdyż wszystkie ławki były wypełnione ludźmi, którzy chętnie właczyli się w śpiew.

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego Antoniego



Parafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce