Cmentarz to miejsce święte, na którym spoczywają w grobach doczesne szczątki naszych krewnych zmarłych, które skłania każdego człowieka do refleksji nad własnym życiem, a wierzących nad zbawieniem.

Na cmentarzu szukamy uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata, w codzienności zajęć. Obowiązkiem nas wszystkich jest troska o czystość i estetykę naszej nekropolii. Cmentarz pomaga w refleksji i wytchnieniu, przychodzimy aby przy grobie się pomodlić, aby na chwilę być z najbliższymi, którzy odeszli do Pana.

 

Każda rodzina z parafii wpłaca rocznie 30 PLN na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu.

 

Zachęcamy rodziny spoza parafii, których zmarli spoczywają na naszym cmentarzu, o dokonywanie dobrowolnych opłat solidarnie z naszymi parafianami.

 

Systematycznie wnoszone wpłaty są wyrazem troski o nasz cmentarz  parafialny. Raduje nas fakt wielkiego zrozumienia tej kwestii u wielu Parafian - liczymy na dalszą ofiarność.

 

W ostatnich dniach zostały podjęte konieczne prace na cmentarzu: mamy nowe, trwałe i estetyczne nawierzchnie z kostki betonowej. Łącznie zostało położone 756 m2 powierzchni, czyli ok. 27200 sztuk.

 

Za zrozumienia potrzeb i za wszystkie dobrowolne ofiary na fundusz cmentarny serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom! "BÓG ZAPŁAĆ".

 

 

Parafia rzymskokatolicka

pw. Św. Antoniego Padewskiego,  
ul. Słoneczna 24,

66-435 Krzeszyce

 

WPŁATY NA KONTO LUB W BIURZE PARAFIALNYM:

 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Oddział w Krzeszycach, ul. Gorzowska 7/7

Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Cmentarz parafialny

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce