Parafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 


Modlitwa o pomoc za wstawiennictwem świętego Antoniego:
 

    "Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi polecam się Tobie, Św. Antoni i proszę Cię, wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen."

15.08.2020r. obchodziliśmy 825. lecie narodzin naszego Patrona, módlmy się za jego wstawiennictwem:

Liturgia Godzin

Katechizm

Strona diecezji

Sanktuarium Rokitno

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Gość diecezjalny

Codzienna liturgia

Duszpasterstwo rodzin

Bierzmowanie

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierciw wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Historia parafii

08 kwietnia 2017

      Historię parafii Krzeszyce opisano na podstawie materiałów zawartych w kronice parafialnej, którą założył trzeci proboszcz ks.Stanisław Myśliwiec. Pierwszy wpis opatrzony jest datą 15.04.1956r. Znajduje się w niej informacja, że niemiecka nazwa Krischt została zastąpiona przez Kryszczyce a później – Krzeszyce.

Przedwojenne miasteczko liczyło ok. 3 tys. mieszkańców a po wojnie już jako wieś  zamieszkiwało ponad tysiąc osób, które przybyły tu z różnych zakątków Polski.

Krzeszyce jako samodzielna placówka duszpasterska należała do maja 1951r.  do parafii w Kostrzynie a w końcu maja 1951r. stała się samodzielną placówką.

Obecnie parafia Krzeszyce posiada oprócz kościoła pw. św. Antoniego w Krzeszycach 6 kościołów filialnych:

  • w Krasnołęgu pw. św. Kazimierza,

  • w Muszkowie pw. św. Jana Chrzciciela,

  • w Przemysławiu pw. Chrystusa Króla,

  • w Okszy pw. MB Częstochowskiej,

  • w Zaszczytowie pw. MB Pocieszenia.

Pierwsi osadnicy przybyli do Krzeszyc w czerwcu 1945r.  i wówczas odprawiał tu msze święte ksiądz Antoni Wawrzyński z parafii w Lemierzycach a w wioskach nad Wartą – ks. kan. Michał Kral z Pyrzan.

Wiosną 1946r. przez 3 miesiące jako pierwszy proboszcz posługiwał przybyły z Kochawiny ks. Józef Piecuch.

Ksiądz Michał Sarosik - drugi proboszcz wrócił z obozu koncentracyjnego z Dachau i wkrótce podupadł na zdrowiu i zmarł w styczniu 1949 roku w szpitalu w Poznaniu. Większy rozwój życia religijnego w parafii zaczął się z chwilą objęcia parafii przez ks. Henryka Kowalczyka 19.01.1949r.

W październiku 1949r. na terenie  całej parafii odbyły się misje prowadzone przez księży jezuitów.

W czasie misji sakrament bierzmowania udzielił 856 wiernym Administrator Apostolski J.E. ks. dr Edmund Nowicki.

Kolejnym proboszczem został ks. mgr Stanisław Myśliwiec, który objął placówkę 1.09.1953r.

Jesienią rozpoczął remont kościoła filialnego w Przemysławiu, który trwał do czerwca 1954r.

Następnie wybudowano w Krzeszycach salkę do nauczania religii i rozpoczęto rozmowy dotyczące rozbudowy kościoła parafialnego. Władze państwowe utrudniały przeprowadzenie remontu i zabraniały korzystania z salki do nauczania religii.

W 1955r. w parafii zaczęli posługę dwaj wikariusze.

W 1958r. wybudowano przy kościele dzwonnicę z cegły.

W 1959r. władze ograniczyły naukę religii w szkole, szykanowano parafian za wieszanie krzyży.

W latach 1960-62 pozwolenie na nauczanie religii otrzymały szkoły w Krzeszycach, Muszkowie i Krępinach.

Natomiast w Zaszczytowie, Okszy, Malcie i w Przemysławiu uczono religii w prywatnych domach.

W październiku 1965r. tragicznie zmarł ks. Stanisław Myśliwiec.

12.12.1965r. parafię objął przybyły w Torzymia ks. Jan Dorobisz, który kontynuował starania rozbudowy kościoła parafialnego.

W roku 1968 ówczesne władze państwowe wydały zgodę na jego rozbudowę i w lipcu rozpoczęto pierwsze prace.

Parafianie w czynie społecznym pomagali przy budowie. Wśród wiernych wyraźnie można było dostrzec ogromną ofiarność i duże zaangażowanie się w prace.

Na cmentarzu znajdowała się wtedy kaplica, która została uporządkowana i zastępowała kościół przez okres budowy - tam odprawiane były wszystkie msze święte i nabożeństwa.

W 1970r.  pokryto dach blachą i położono posadzkę a w maju 1973 roku ukończono elewację.

8.09.1981r. ks. Bp Wilhelm Pluta dokonał konsekracji kościoła parafialnego.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie w 1999 roku budowy wieży kościelnej.

4.08.2001 roku zamontowano kopułę wieży zwieńczoną krzyżem.

Całość prac wykończeniowych zakończono w 2002 roku. 

W 2011 roku wymieniono pokrycie dachowe i przeprowadzono remont wnętrza połączony z wykonaniem nowej aranżacji ołtarza.

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Kontakt:

   tel. 95 757 30 14            
   mail: gmikolajczyk@o2.pl  

Duszpasterze:

  ks. Grzegorz Mikołajczyk

  ks. Łukasz Niedzielski